0(0)

ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

KHOÁ HỌC GỒM 2 PHẦN

( TẤT CẢ ĐƯỢC QUAY BẰNG 100% VIDEO BÀI GIẢNG)

+PHẦN 1: CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚN ( GỒM 14 CHUYÊN ĐỀ LỚN VÀ TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚN SẼ BAO GÔM CÁC DẠNG NHỎ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI CỤ THỂ )

 • CHUYÊN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI, RÚT GỌN, TÍNH TOÁN BIỂU THỨC
 • CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG
 • CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊNH LÝ VI ÉT VÀ BÀI TOÁN ỨNG DỤNG
 • CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO
 • CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
 • CHUYÊN ĐỀ 6: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
 • CHUYÊN ĐỀ 7: BÀI TOÁN CHIA HẾT
 • CHUYÊN ĐỀ 8: SỐ NGUYÊN TỐ, SỐ CHÍNH PHƯƠNG
 • CHUYÊN ĐỀ 9: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
 • CHUYÊN ĐỀ 10:BẤT ĐẲNG THỨC
 • CHUYÊN ĐỀ 11: NGUYÊN LÝ DIRICHLET VÀ CỰC HẠN
 • CHUYÊN ĐỀ 12: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
 • CHUYÊN ĐỀ 13: ĐƯỜNG TRÒN
 • CHUYÊN ĐỀ 14: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

+PHẦN 2 : LUYỆN ĐỀ ( DO ĐỀ THI HỆ CHUYÊN RẤT PHONG PHÚ VỀ Ý TƯỞNG VÀ DẠNG BÀI, NÊN PHẦN LUYỆN ĐỀ SẼ CÓ TÁC 2 TÁC DỤNG, MỘT LÀ CHO HS LÀM QUEN VỚI ĐỀ THI CHUYÊN RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ, HAI LÀ BỔ XUNG CÁC BÀI TOÁN VÀ Ý TƯỞNG MỚI LẠ HAY VÀO KHOÁ HỌC THÊM PHONG PHÚ)

 • CÓ 50 ĐỀ CHỌN LỌC ĐƯỢC THẦY QUAY VIDEO ĐỂ HỌC SINH CÓ THỂ LUYỆN TRƯỚC
 • PHẦN ĐỀ MỚI SẼ ĐC CẬP NHẬT LIÊN TỤC VÀ THẦY SẼ QUAY VIDEO LỜI GIẢI NHỮNG ĐỀ MỚI NHẤT CỦA TRƯỜNG CHUYÊN MỚI THI

Bạn sẽ học được gì?

 • TƯ DUY VÀ KỸ NĂNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÓ
 • NHỮNG PHƯƠNG PHÁP MỚI LẠ VÀ NHỮNG BÀI TOÁN ĐƯỢC TỔNG QUÁT
 • ĐƯA RA NHIỀU HƯỚNG GIẢI QUYẾT BÀI TẬP KHÁC NHAU
 • TẤT CẢ CÁC DẠNG TOÁN TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
 • ĐỀ MỚI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐƯỢC THẦY GIẢI CHI TIẾT BẰNG VIDEO CHO CÁC BẠN.
 • RÈN LUYỆN TÂM LÝ BẢN LĨNH TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

Chủ đề của khoá học

600 Lessons

PHẦN 1: CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN

CHUYÊN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI, RÚT GỌN, TÍNH TOÁN BIỂU THỨC
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 100:00:00
PHẦN 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 2: TÍNH TOÁN BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 3: CHỨNG MINH BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP TỔNG HỢP
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 200:00:00
PHẦN 1: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
PHÂN 2: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊNH LÝ VI ÉT VÀ PARABOL
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 300:00:00
PHẦN 1-BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỨC VI ÉT00:00:00
PHẦN 2- BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ BẬC 2 VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 200:00:00
PHẦN 3- SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HÀM SỐ BẬC 1 VÀ HÀM SỐ BẬC 200:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 400:00:00
PHẦN 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO MÃU MỰC KHÔNG CHỨ ẨN Ở MẪU00:00:00
PHẦN 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO CHỨA ẨN Ở MẪU00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 500:00:00
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG00:00:00
PHẦN 2: ĐẶT ẨN PHỤ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH00:00:00
PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ00:00:00
PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP00:00:00
PHÂN 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CHUYÊN ĐỀ 6: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 600:00:00
PHẦN 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNNH MẪU MỰC00:00:00
PHẦN 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNNH KHÔNG MẪU MỰC00:00:00
PHẦN 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 7: BÀI TOÁN CHIA HẾT
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 700:00:00
PHẦN 1: CHIA HẾT CHO SỐ00:00:00
PHẦN 2: CHIA HẾT CHO BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 8: SỐ NGUYÊN TỐ, SỐ CHÍNH PHƯƠNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 800:00:00
PHẦN 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG00:00:00
PHẦN 2: SỐ NGUYÊN TỐ00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 9: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 900:00:00
PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN00:00:00
PHÂN 2: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 10:BẤT ĐẲNG THỨC
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1000:00:00
PHẦN 1: NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC LÀM TIỀN ĐỀ00:00:00
PHẦN 2: CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC
KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂN RƠI00:00:00
KỸ THUẬT CHUYỂN HÀM
BIỂU THỨC CHỨA CĂN00:00:00
BIỂU THỨC PHÂN SỐ00:00:00
BIỂU THỨC CÙNG BẬC VÀ CÁCH BẬC00:00:00
PHẦN 3: NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC CHỌN LỌC
ĐIỂM RƠI TẠI TÂM
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
ĐIỂM RƠI TẠI BIÊN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
ĐIỂM RƠI LỆCH
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 11: NGUYÊN LÝ DIRICHLET VÀ CỰC HẠN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1100:00:00
PHẦN 1: NGUYÊN LÝ DIRICHLET
LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ DIRICHLET00:00:00
I: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET TRONG SỐ HỌC
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
II: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET TRONG HÌNH HỌC
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
III: ỨNG DỰNG NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET TRONG BÀI TOÁN TÔ MÀU
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
PHẦN 2: CỰC HẠN
LÝ THUYẾT CỰC HẠN00:00:00
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CHUYÊN ĐỀ 12: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1200:00:00
PHẦN 1: HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO00:00:00
PHẦN 2: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN00:00:00
PHẦN 3: HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG00:00:00
PHẦN 4: BÀI TOÁN DIỆN TÍCH00:00:00
PHÂN 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 13: ĐƯỜNG TRÒN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1300:00:00
PHẦN 1: NHỮNG DẠNG TOÁN TRONG ĐƯỜNG TRÒN
DẠNG 1: SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 2: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 4: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN.00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TOÁN LÀM TIỀN ĐỀ
I: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH00:00:00
II: CÁC BÀI TOÁN LÀM TIỀN ĐỀ
Định lý về góc nội tiếp và các bài toán phát triển00:00:00
Đường thẳng Euler và một số bài toán phát triển00:00:00
Đường thẳng Simmon00:00:00
Đường thẳng Steiner00:00:00
Đường tròn Euler00:00:00
Định lý Miquel00:00:00
Định lý Ptolemy00:00:00
Hệ thức Van Auble00:00:00
Định Lý Ce’ Va00:00:00
Định lý Menelaus00:00:00
PHẦN 3: NHỮNG BÀI TOÁN CHỌN LỌC
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 14: TỨ GIÁC NỘI TIẾP
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1400:00:00
PHẦN 1: NHỮNG CHỦ ĐỀ CƠ BẢN
CHỦ ĐỀ 1: GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY00:00:00
CHỦ ĐỀ 2: GÓC NỘI TIẾP, GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG00:00:00
CHỦ ĐỀ 3: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG VÀ GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
CHỦ ĐỀ 4: CUNG CHỨA GÓC00:00:00
PHẦN 2: CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP00:00:00
PHẦN 3: CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỨ GIÁC NỘI TIẾP
CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐỂ CHỨNG MINH HỆ THỨC VÀ NGƯỢC LẠI00:00:00
CHỦ ĐỀ 2: QUỸ TÍCH00:00:00
CHỦ ĐỀ 3: CỰC TRỊ HÌNH HỌC
DẠNG 1: SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC 3 ĐIỂM00:00:00
DẠNG 2: SỬ DỤNG DIỆN TÍCH TAM GIÁC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC00:00:00
DẠNG 3: BẤT ĐẲNG THỨC ERDOS – MORDELL VÀ ỨNG DỤNG00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CT4100:00:00
CT4200:00:00
CT4300:00:00
CT4400:00:00
CT4500:00:00
CT4600:00:00
CT4700:00:00
CT4800:00:00
CT4900:00:00
CT5000:00:00

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ THI CHUYÊN

Về giảng viên

Thầy Đào Trọng Thuộc

5.00 ratings (1 )
 • Thầy từng đại giải nhất quốc gia môn Toán
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm ôn thi THPT và chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố THCS
 • Nhiều học sinh đạt giải nhất thành phố và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT
6 Khoá Học
240 students

Share

Share:

Chi Tiết Khoá Học

 • Danh mục Lớp 9
 • Tổng bài học: 600

Đối Tượng Học

 • HỌC SINH THI VÀO 10 CHUYÊN
 • HỌC SINH MUỐN HỌC NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN
 • GIÁO VIÊN MUỐN NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG GIẢI TOÁN KHÓ