0(0)

ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

KHOÁ HỌC GỒM 2 PHẦN

 

( TẤT CẢ ĐƯỢC QUAY BẰNG 100% VIDEO BÀI GIẢNG)

 

+PHẦN 1: CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚN ( GỒM 12 CHUYÊN ĐỀ LỚN VÀ TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚN SẼ BAO GÔM CÁC DẠNG NHỎ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI CỤ THỂ )

+PHẦN 2 : LUYỆN ĐỀ ( DO ĐỀ THI HSG RẤT PHONG PHÚ VỀ Ý TƯỞNG VÀ DẠNG BÀI, NÊN PHẦN LUYỆN ĐỀ SẼ CÓ TÁC 2 TÁC DỤNG, MỘT LÀ CHO HS LÀM QUEN VỚI ĐỀ THI HSG, RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ, HAI LÀ BỔ SUNG CÁC BÀI TOÁN VÀ Ý TƯỞNG MỚI LẠ VÀO KHOÁ HỌC THÊM PHONG PHÚ)

 • CÓ 50 ĐỀ CHỌN LỌC ĐƯỢC THẦY QUAY VIDEO ĐỂ HỌC SINH CÓ THỂ LUYỆN TRƯỚC
 • PHẦN ĐỀ MỚI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC VÀ THẦY SẼ QUAY VIDEO LỜI GIẢI NHỮNG ĐỀ HAY CỦA NĂM CÁC EM ĐANG THI TỪ VÒNG QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỂ CÁC EM CÓ THÊM NHIỀU TƯ LIỆU

Bạn sẽ học được gì?

 • TƯ DUY VÀ KỸ NĂNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÓ
 • NHỮNG PHƯƠNG PHÁP MỚI LẠ VÀ NHỮNG BÀI TOÁN ĐƯỢC TỔNG QUÁT
 • ĐƯA RA NHIỀU HƯỚNG GIẢI QUYẾT BÀI TẬP KHÁC NHAU
 • TẤT CẢ CÁC DẠNG TOÁN TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
 • ĐỀ MỚI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐƯỢC THẦY GIẢI CHI TIẾT BẰNG VIDEO CHO CÁC BẠN.
 • RÈN LUYỆN TÂM LÝ BẢN LĨNH TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

Chủ đề của khoá học

542 Lessons

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9?

GỒM 14 CHUYÊN ĐỀ LỚN ĐỂ CÁC HỌC SINH CHINH PHỤC KÌ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚN 9
CHUYÊN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI, RÚT GỌN VÀ TÍNH TOÁN BIỂU THỨC
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 100:00:00
PHẦN 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 2: TÍNH TOÁN BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 3: CHỨNG MINH BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 200:00:00
PHẦN 1: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 300:00:00
PHẦN 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO MẪU MỰC KHÔNG CHỨA ẨN Ở MẪU00:00:00
PHẦN 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO CHỨA ẨN Ở MẪU00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 400:00:00
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG00:00:00
PHẦN 2: ĐẶT ẨN PHỤ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ VÀ ĐƯA VỀ HỆ PHƯƠNG TRINH00:00:00
PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ00:00:00
PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP00:00:00
PHÂN 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CHUYÊN ĐỀ 5: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 500:00:00
PHẦN 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNH MẪU MỰC00:00:00
PHẦN 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC00:00:00
PHẦN 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 6: CHIA HẾT
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 600:00:00
PHẦN 1: CHIA HẾT CHO SỐ00:00:00
PHẦN 2: CHIA HẾT CHO BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 7: SỐ NGUYÊN TỐ VÀ SỐ CHÍNH PHƯƠNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 700:00:00
PHẦN 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG00:00:00
PHẦN 2: SỐ NGUYÊN TỐ00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 8: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 800:00:00
PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN00:00:00
PHẦN 2: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 9: BẤT ĐẲNG THỨC
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 900:00:00
PHẦN 1: NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC LÀM TIỀN ĐỀ00:00:00
PHẦN 2: CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC
KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI00:00:00
KỸ THUẬT CHUYỂN HÀM
BIỂU THỨC CHỨA CĂN00:00:00
BIỂU THỨC PHÂN SỐ00:00:00
BIỂU THỨC CÙNG BẬC HOẶC CÁCH BẬC00:00:00
PHẦN 3: NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC CHỌN LỌC
ĐIỂM RƠI TẠI TÂM
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
ĐIỂM RƠI TẠI BIÊN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
ĐIỂM RƠI LỆCH
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 10: NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET VÀ CỰC HẠN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1000:00:00
PHẦN 1: NGUYÊN LÝ DIRICHLET
LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ DIRICHLET00:00:00
I: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET TRONG SỐ HỌC
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
II: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET TRONG HÌNH HỌC
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
III: ỨNG DỰNG NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET TRONG BÀI TOÁN TÔ MÀU
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
PHẦN 2: CỰC HẠN
LÝ THUYẾT CỰC HẠN00:00:00
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CHUYÊN ĐỀ 11: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1100:00:00
PHẦN 1: HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO00:00:00
PHẦN 2: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN00:00:00
PHẦN 3: HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG00:00:00
PHẦN 4: BÀI TOÁN DIỆN TÍCH00:00:00
PHẦN 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 12: ĐƯỜNG TRÒN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1200:00:00
PHẦN 1: NHỮNG DẠNG TOÁN TRONG ĐƯỜNG TRÒN
DẠNG 1: SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 2: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 4: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN.00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TOÁN LÀM TIỀN ĐỀ
I: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH00:00:00
II: CÁC BÀI TOÁN LÀM TIỀN ĐỀ
Định lý về góc nội tiếp và các bài toán phát triển00:00:00
Đường thẳng Euler và một số bài toán phát triển00:00:00
Đường thẳng Simmon00:00:00
Đường thẳng Steiner00:00:00
Đường tròn Euler00:00:00
Định lý Miquel00:00:00
Định lý Ptolemy00:00:00
Hệ thức Van Auble00:00:00
Định Lý Ce’ Va00:00:00
Định lý Menelaus00:00:00
PHẦN 3: NHỮNG BÀI TOÁN CHỌN LỌC
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00

LUYỆN ĐỀ

Về giảng viên

Thầy Đào Trọng Thuộc

5.00 ratings (1 )
 • Thầy từng đại giải nhất quốc gia môn Toán
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm ôn thi THPT và chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố THCS
 • Nhiều học sinh đạt giải nhất thành phố và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT
13 Khoá Học
332 students

Share

Share:

Chi Tiết Khoá Học

 • Danh mục Lớp 9
 • Tổng bài học: 542

Đối Tượng Học

 • LÀ HỌC SINH THI HSG TOÁN LỚP 9
 • HỌC SINH THI VÀO 10 CHUYÊN
 • HỌC SINH MUỐN HỌC NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN
 • GIÁO VIÊN MUỐN NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG GIẢI TOÁN KHÓ