0(0)

ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

KHOÁ HỌC GỒM 14 CHUYÊN ĐỀ

( TẤT CẢ ĐƯỢC QUAY BẰNG 100% VIDEO BÀI GIẢNG)

PHẦN 1: CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚN ( GỒM 14 CHUYÊN ĐỀ LỚN VÀ TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚN SẼ BAO GÔM CÁC DẠNG NHỎ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI CỤ THỂ )

PHẦN 2 : LUYỆN ĐỀ ( DO ĐỀ THI CHUYÊN RẤT PHONG PHÚ VỀ Ý TƯỞNG VÀ DẠNG BÀI, NÊN PHẦN LUYỆN ĐỀ SẼ CÓ TÁC 2 TÁC DỤNG, MỘT LÀ CHO HS LÀM QUEN VỚI ĐỀ THI, RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ, HAI LÀ BỔ SUNG CÁC BÀI TOÁN VÀ Ý TƯỞNG MỚI LẠ VÀO KHOÁ HỌC THÊM PHONG PHÚ)

 • CÓ 50 ĐỀ CHỌN LỌC ĐƯỢC THẦY QUAY VIDEO ĐỂ HỌC SINH CÓ THỂ LUYỆN TRƯỚC
 • PHẦN ĐỀ MỚI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC VÀ THẦY SẼ QUAY VIDEO LỜI GIẢI NHỮNG ĐỀ HAY CỦA NĂM CÁC EM ĐANG THI TỪ VÒNG QUẬN, HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỂ CÁC EM CÓ THÊM NHIỀU TƯ LIỆU

Bạn sẽ học được gì?

 • TƯ DUY VÀ KỸ NĂNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÓ
 • NHỮNG PHƯƠNG PHÁP MỚI LẠ VÀ NHỮNG BÀI TOÁN ĐƯỢC TỔNG QUÁT
 • ĐƯA RA NHIỀU HƯỚNG GIẢI QUYẾT BÀI TẬP KHÁC NHAU
 • TẤT CẢ CÁC DẠNG TOÁN TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
 • ĐỀ MỚI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀ ĐƯỢC THẦY GIẢI CHI TIẾT BẰNG VIDEO CHO CÁC BẠN.
 • RÈN LUYỆN TÂM LÝ BẢN LĨNH TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG THI

Chủ đề của khoá học

600 Lessons

PHẦN 1: CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN

CHUYÊN ĐỀ 1: BIẾN ĐỔI, RÚT GỌN, TÍNH TOÁN BIỂU THỨC
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 100:00:00
PHẦN 1: RÚT GỌN BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 2: TÍNH TOÁN BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 3: CHỨNG MINH BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP TỔNG HỢP
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 200:00:00
PHẦN 1: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
PHÂN 2: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊNH LÝ VI ÉT VÀ PARABOL
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 300:00:00
PHẦN 1-BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỨC VI ÉT00:00:00
PHẦN 2- BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ BẬC 2 VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 200:00:00
PHẦN 3- SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA HÀM SỐ BẬC 1 VÀ HÀM SỐ BẬC 200:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 400:00:00
PHẦN 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO MÃU MỰC KHÔNG CHỨ ẨN Ở MẪU00:00:00
PHẦN 2: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO CHỨA ẨN Ở MẪU00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 500:00:00
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG00:00:00
PHẦN 2: ĐẶT ẨN PHỤ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH00:00:00
PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ00:00:00
PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP00:00:00
PHÂN 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CHUYÊN ĐỀ 6: HỆ PHƯƠNG TRÌNH
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 600:00:00
PHẦN 1: HỆ PHƯƠNG TRÌNNH MẪU MỰC00:00:00
PHẦN 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNNH KHÔNG MẪU MỰC00:00:00
PHẦN 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 7: BÀI TOÁN CHIA HẾT
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 700:00:00
PHẦN 1: CHIA HẾT CHO SỐ00:00:00
PHẦN 2: CHIA HẾT CHO BIỂU THỨC00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 8: SỐ NGUYÊN TỐ, SỐ CHÍNH PHƯƠNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 800:00:00
PHẦN 1: SỐ CHÍNH PHƯƠNG00:00:00
PHẦN 2: SỐ NGUYÊN TỐ00:00:00
PHẦN 3: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 9: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 900:00:00
PHẦN 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN00:00:00
PHÂN 2: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 10:BẤT ĐẲNG THỨC
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1000:00:00
PHẦN 1: NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC LÀM TIỀN ĐỀ00:00:00
PHẦN 2: CÁC KỸ THUẬT HỖ TRỢ GIẢI BẤT ĐẲNG THỨC
KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂN RƠI00:00:00
KỸ THUẬT CHUYỂN HÀM
BIỂU THỨC CHỨA CĂN00:00:00
BIỂU THỨC PHÂN SỐ00:00:00
BIỂU THỨC CÙNG BẬC VÀ CÁCH BẬC00:00:00
PHẦN 3: NHỮNG BẤT ĐẲNG THỨC CHỌN LỌC
ĐIỂM RƠI TẠI TÂM
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
ĐIỂM RƠI TẠI BIÊN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
ĐIỂM RƠI LỆCH
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 11: NGUYÊN LÝ DIRICHLET VÀ CỰC HẠN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1100:00:00
PHẦN 1: NGUYÊN LÝ DIRICHLET
LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ DIRICHLET00:00:00
I: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ DIRICHLET TRONG SỐ HỌC
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
II: ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET TRONG HÌNH HỌC
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
III: ỨNG DỰNG NGUYÊN LÝ ĐIRICHLET TRONG BÀI TOÁN TÔ MÀU
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
PHẦN 2: CỰC HẠN
LÝ THUYẾT CỰC HẠN00:00:00
VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CHUYÊN ĐỀ 12: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1200:00:00
PHẦN 1: HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO00:00:00
PHẦN 2: TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN00:00:00
PHẦN 3: HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG00:00:00
PHẦN 4: BÀI TOÁN DIỆN TÍCH00:00:00
PHÂN 5: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CHUYÊN ĐỀ 13: ĐƯỜNG TRÒN
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1300:00:00
PHẦN 1: NHỮNG DẠNG TOÁN TRONG ĐƯỜNG TRÒN
DẠNG 1: SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 2: ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
DẠNG 4: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN.00:00:00
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TOÁN LÀM TIỀN ĐỀ
I: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HÌNH00:00:00
II: CÁC BÀI TOÁN LÀM TIỀN ĐỀ
Định lý về góc nội tiếp và các bài toán phát triển00:00:00
Đường thẳng Euler và một số bài toán phát triển00:00:00
Đường thẳng Simmon00:00:00
Đường thẳng Steiner00:00:00
Đường tròn Euler00:00:00
Định lý Miquel00:00:00
Định lý Ptolemy00:00:00
Hệ thức Van Auble00:00:00
Định Lý Ce’ Va00:00:00
Định lý Menelaus00:00:00
PHẦN 3: NHỮNG BÀI TOÁN CHỌN LỌC
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CHUYÊN ĐỀ 14: TỨ GIÁC NỘI TIẾP
TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 1400:00:00
PHẦN 1: NHỮNG CHỦ ĐỀ CƠ BẢN
CHỦ ĐỀ 1: GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY00:00:00
CHỦ ĐỀ 2: GÓC NỘI TIẾP, GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG00:00:00
CHỦ ĐỀ 3: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG VÀ GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN00:00:00
CHỦ ĐỀ 4: CUNG CHỨA GÓC00:00:00
PHẦN 2: CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP00:00:00
PHẦN 3: CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỨ GIÁC NỘI TIẾP
CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG TỨ GIÁC NỘI TIẾP ĐỂ CHỨNG MINH HỆ THỨC VÀ NGƯỢC LẠI00:00:00
CHỦ ĐỀ 2: QUỸ TÍCH00:00:00
CHỦ ĐỀ 3: CỰC TRỊ HÌNH HỌC
DẠNG 1: SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC 3 ĐIỂM00:00:00
DẠNG 2: SỬ DỤNG DIỆN TÍCH TAM GIÁC VÀ BẤT ĐẲNG THỨC00:00:00
DẠNG 3: BẤT ĐẲNG THỨC ERDOS – MORDELL VÀ ỨNG DỤNG00:00:00
PHẦN 4: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
CT2100:00:00
CT2200:00:00
CT2300:00:00
CT2400:00:00
CT2500:00:00
CT2600:00:00
CT2700:00:00
CT2800:00:00
CT2900:00:00
CT3000:00:00
CT3100:00:00
CT3200:00:00
CT3300:00:00
CT3400:00:00
CT3500:00:00
CT3600:00:00
CT3700:00:00
CT3800:00:00
CT3900:00:00
CT4000:00:00
CT4100:00:00
CT4200:00:00
CT4300:00:00
CT4400:00:00
CT4500:00:00
CT4600:00:00
CT4700:00:00
CT4800:00:00
CT4900:00:00
CT5000:00:00

PHẦN 2: LUYỆN ĐỀ THI CHUYÊN

Về giảng viên

Thầy Đào Trọng Thuộc

5.00 ratings (1 )
 • Thầy từng đại giải nhất quốc gia môn Toán
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm ôn thi THPT và chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố THCS
 • Nhiều học sinh đạt giải nhất thành phố và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT
13 Khoá Học
332 students

Share

Share:

Chi Tiết Khoá Học

 • Danh mục Lớp 9
 • Tổng bài học: 600

Đối Tượng Học

 • HỌC SINH THI VÀO 10 CHUYÊN
 • HỌC SINH MUỐN HỌC NÂNG CAO PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN
 • GIÁO VIÊN MUỐN NÂNG CAO CÁC KỸ NĂNG GIẢI TOÁN KHÓ