0(0)

TINH HOA ĐIỂM 10 ( HỆ THỐNG TƯ DUY GIẢI NHANH VDC)

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

KHOÁ HỌC GỒM 3 PHẦN

 

PHẦN 1: CÁC KỸ THUẬT GIẢI NHANH VDC ( SAU KHI ĐÃ HỌC XONG TẤT CẢ KIẾN THỨC 12)

 

PHẦN 2: LUYỆN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VDC

 • CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
 • CHUYÊN ĐỀ 4: TIỆM CẬN ĐỒ THỊ HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 5: TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 6: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
 • CHUYÊN ĐỀ 7: TỶ SỐ THỂ TÍCH
 • CHUYÊN ĐỀ 8: CỰC TRỊ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
 • CHUYÊN ĐỀ 9: BIẾN ĐỔI LOGARIT
 • CHUYÊN ĐỀ 10: HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT
 • CHUYÊN ĐỀ 11: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT
 • CHUYÊN ĐỀ 12: KHỐI NÓN
 • CHUYÊN ĐỀ 13: KHỐI TRỤ
 • CHUYÊN ĐỀ 14: MẶT CẦU – KHỐI CẦU
 • CHUYÊN ĐỀ 15: NGUYÊN HÀM
 • CHUYÊN ĐỀ 16: TÍCH PHÂN
 • CHUYÊN ĐỀ 17: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN
 • CHUYÊN ĐỀ 18: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
 • CHUYÊN ĐỀ 19: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
 • CHUYÊN ĐỀ 20: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
 • CHUYÊN ĐỀ 21: ỨNG DỤNG GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
 • CHUYÊN ĐỀ 22: SỐ PHỨC

Bạn sẽ học được gì?

 • CÁC EM SẼ ĐƯỢC HỌC CÁC DẠNG TOÁN VDC
 • CÁC KỸ NĂNG XỬ LÝ BÀI TOÁN VDC
 • TƯ DUY GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VDC
 • ĐẶC BIỆT CÁC KỸ THUẬT NHANH GIẢI BÀI TOÁN VDC
 • NHIỀU CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁCH GIẢI BÀI TOÁN VDC
 • CÁC Ý TƯỞNG MỚI VÀ BÀI TOÁN MỚI ĐC CẬP NHẠN LIÊN TỤC ĐẾN LÚC THI
 • PHONG TOẢ MỌI Ý TƯỞNG RA ĐỀ CỦA TÁC GIẢ

Chủ đề của khoá học

309 Lessons

PHẦN 1: CÁC KỸ THUẬT GIẢI NHANH VDC

KỸ THUẬT 1- HOOCNE NHIỀU TẦNG PHÂN TÍCH DẠNG HỮU TỶ
TÀI LIỆU VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT 100:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 2- ĐIỂM RƠI VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÙNG BẬC
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 3- VAI TRÒ NHƯ NHAU
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 4- CÂY GẬY
TÀI LIỆU VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT 100:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
KỸ THUẬT 5- ÁNH XẠ HAI CHIỀU
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
KỸ THUẬT 6- CHUYỂN YÊU CẦU
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
KỸ THUẬT 7- CHUYỂN ĐẲNG THỨC THÀNH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ NGƯỢC LẠI
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
KỸ THUẬT 8- CHỌN HÀM
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 9-SONG HÀNH CỦA 2 HÀM VÀ HÀM 2 BIẾN
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
KỸ THUẬT 10- ĐƯA NHIỀU VỀ ÍT
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
KỸ THUẬT 11-TÌM HÀM GỐC VÀ HÀM ẨN
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
KỸ THUẬT 12- ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG HÀM ĐẶC TRƯNG
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 13- CHUYỂN ĐIỂM
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 14- ĐƯA VỀ HÌNH GỐC
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00

PHẦN 2: LUYỆN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VDC

Về giảng viên

Thầy Đào Trọng Thuộc

5.00 ratings (1 )
 • Thầy từng đại giải nhất quốc gia môn Toán
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm ôn thi THPT và chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố THCS
 • Nhiều học sinh đạt giải nhất thành phố và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT
13 Khoá Học
332 students

Share

Share:

Chi Tiết Khoá Học

 • Danh mục Lớp 12
 • Tổng bài học: 309

Đối Tượng Học

 • DÀNH CHO HỌC SINH THI THPT VỚI MỤC TIÊU 9-10 ĐIỂM
 • ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12
 • GIÁO VIÊN THAM KHẢO