0(0)

TINH HOA ĐIỂM 10 ( HỆ THỐNG TƯ DUY GIẢI NHANH VDC)

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

KHOÁ HỌC GỒM 3 PHẦN

PHẦN 1: CÁC DẠNG BÀI VDC GIẢI THÔNG THƯỜNG (THEO THỨ TỰ CHƯƠNG TRÌNH HỌC )

 • CHUYÊN ĐỀ 1: CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 3: TIỆM CẦN CỦA HÀM SỐ
 • CHUYÊN ĐỀ 4: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
 • CHUYÊN ĐỀ 5: SỰ TƯƠNG GIAO
 • CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH KHÔNG GIAN
 • CHUYÊN ĐỀ 7: HÀM MŨ, HÀM LOGA
 • CHUYÊN ĐỀ 8: PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGA
 • CHUYÊN ĐỀ 9: MẶT CẦU
 • CHUYÊN ĐỀ 10: NGUYÊN HÀM
 • CHUYÊN ĐỀ 11: TÍCH PHÂN
 • CHUYÊN ĐỀ 12: SỐ PHỨC
 • CHUYÊN ĐỀ 13: HÌNH GIẢI TÍCH OXYZ

PHẦN 2: CÁC KỸ THUẬT GIẢI NHANH VDC ( SAU KHI ĐÃ HỌC XONG TẤT CẢ KIẾN THỨC 12)

 • KỸ THUẬT 1- HOOCNE NHIỀU TẦNG PHÂN TÍCH DẠNG HỮU TỶ
 • KỸ THUẬT 2 ĐIỂM RƠI VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÙNG BẬC
 • KỸ THUẬT 3- VAI TRÒ NHƯ NHAU
 • KỸ THUẬT 4- CÂY GẬY
 • KỸ THUẬT 5- ÁNH XẠ HAI CHIỀU
 • KỸ THUẬT 6- CHUYỂN YÊU CẦU
 • KỸ THUẬT 7- CHUYỂN ĐẲNG THỨC THÀNH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ NGƯỢC LẠI
 • KỸ THUẬT 8- CHỌN HÀM
 • KỸ THUẬT 9- SONG HÀNH CỦA 2 HÀM VÀ HÀM 2 BIẾN
 • KỸ THUẬT 10- ĐƯA NHIỀU VỀ ÍT
 • KỸ THUẬT 11-TÌM HÀM GỐC VÀ HÀM ẨN
 • KỸ THUẬT 12- ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG HÀM ĐẶC TRƯNG
 • KỸ THUẬT 13- CHUYỂN ĐIỂM
 • KỸ THUẬT 14- ĐƯA VỀ HÌNH GỐC

PHẦN 3: CÁC Ý TƯỞNG VÀ BÀI TOÁN MỚI ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC ( KHI BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN LUYỆN ĐỀ)

Bạn sẽ học được gì?

 • CÁC EM SẼ ĐƯỢC HỌC CÁC DẠNG TOÁN VDC
 • CÁC KỸ NĂNG XỬ LÝ BÀI TOÁN VDC
 • TƯ DUY GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VDC
 • ĐẶC BIỆT CÁC KỸ THUẬT NHANH GIẢI BÀI TOÁN VDC
 • NHIỀU CÁCH TIẾP CẬN VÀ CÁCH GIẢI BÀI TOÁN VDC
 • CÁC Ý TƯỞNG MỚI VÀ BÀI TOÁN MỚI ĐC CẬP NHẠN LIÊN TỤC ĐẾN LÚC THI
 • PHONG TOẢ MỌI Ý TƯỞNG RA ĐỀ CỦA TÁC GIẢ

Chủ đề của khoá học

309 Lessons

PHẦN 1: CÁC KỸ THUẬT GIẢI NHANH VDC

KỸ THUẬT 1- HOOCNE NHIỀU TẦNG PHÂN TÍCH DẠNG HỮU TỶ
TÀI LIỆU VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT 100:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 2- ĐIỂM RƠI VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÙNG BẬC
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 3- VAI TRÒ NHƯ NHAU
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 4- CÂY GẬY
TÀI LIỆU VÀ ĐÁP ÁN KỸ THUẬT 100:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
KỸ THUẬT 5- ÁNH XẠ HAI CHIỀU
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
CT2000:00:00
KỸ THUẬT 6- CHUYỂN YÊU CẦU
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
KỸ THUẬT 7- CHUYỂN ĐẲNG THỨC THÀNH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ NGƯỢC LẠI
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
KỸ THUẬT 8- CHỌN HÀM
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 9-SONG HÀNH CỦA 2 HÀM VÀ HÀM 2 BIẾN
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
KỸ THUẬT 10- ĐƯA NHIỀU VỀ ÍT
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
CT1700:00:00
CT1800:00:00
CT1900:00:00
KỸ THUẬT 11-TÌM HÀM GỐC VÀ HÀM ẨN
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
CT1600:00:00
KỸ THUẬT 12- ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG HÀM ĐẶC TRƯNG
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 13- CHUYỂN ĐIỂM
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00
CT1100:00:00
CT1200:00:00
CT1300:00:00
CT1400:00:00
CT1500:00:00
KỸ THUẬT 14- ĐƯA VỀ HÌNH GỐC
TÀI LIỆU00:00:00
I: LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ00:00:00
II: BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT100:00:00
CT200:00:00
CT300:00:00
CT400:00:00
CT500:00:00
CT600:00:00
CT700:00:00
CT800:00:00
CT900:00:00
CT1000:00:00

PHẦN 2: LUYỆN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VDC

PHẦN 3: CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ ( LUYỆN THI ĐGTD-ĐGNL)

PHẦN 4: CÁC Ý TƯỞNG VÀ BÀI TOÁN MỚI ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC

Về giảng viên

Thầy Đào Trọng Thuộc

5.00 ratings (1 )
 • Thầy từng đại giải nhất quốc gia môn Toán
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm ôn thi THPT và chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố THCS
 • Nhiều học sinh đạt giải nhất thành phố và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT
6 Khoá Học
240 students

Share

Share:

Chi Tiết Khoá Học

 • Danh mục Lớp 12
 • Tổng bài học: 309

Đối Tượng Học

 • DÀNH CHO HỌC SINH THI THPT VỚI MỤC TIÊU 9-10 ĐIỂM
 • ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12
 • GIÁO VIÊN THAM KHẢO