0(0)

LUYỆN ĐỀ THPT- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC- TƯ DUY

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

AKHÓA HỌC GỒM 3 PHẦN

PHẦN 1: 30 ĐỀ ĐẶC SẮC PHỤC VỤ KỲ THI THPT ĐƯỢC THẦY TUYỂN CHỌN VÀ BIÊN SOẠN MỘT CÁCH KHOA HỌC, PHONG TOẢ MỌI DẠNG BÀI TRONG KỲ THI THPT

PHẦN 2: 30 ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHỤC VỤ CÁC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA KHỐI TRƯỜNG ĐHQG HÀ NỘI , ĐHQG TP HỒ CHÍ MINH…..

PHẦN 3: 30 ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ TƯ PHỤC VỤ KỲ THI DO KHỐI TRƯỜNG MÀ BÁCH KHO TỔ CHỨC THI

Bạn sẽ học được gì?

  • TIẾP CẬN ĐƯỢC DẠNG BÀI TRONG CÁC KỲ THI THPT, ĐGNL, ĐG TƯ DUY
  • ĐỊNH HƯỚNG ÔN TẬP PHÙ HỢP VỚI CÁC KỲ THI MÀ HỌC SINH ĐĂNG KÝ
  • RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI, TÂM LÝ, CHIẾN LƯỢC, THỜI GIAN TRONG PHÒNG THI

Chủ đề của khoá học

45 Lessons

PHẦN 1: 20 ĐỀ THI THỬ THPT-MỨC ĐỘ 8+

ĐỀ 1
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 1
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 2
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 2
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 3
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 3
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 4
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 4
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 5
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 5
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 6
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 6
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 7
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 7
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 8
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 8
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 9
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 9
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 10
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 10
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 11
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 11
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 12
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 12
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 13
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 13
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 14
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 14
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 15
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 15
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 16
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 16
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 17
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 17
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 18
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 18
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 19
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 19
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00
ĐỀ 20
BÀI KIỂM TRA ĐỀ 20
LỜI GIẢI VÀ BẢNG ĐÁP ÁN00:00:00

PHẦN 2: 25 ĐỀ THI THỬ THPT- MỨC ĐỘ 9+

PHẦN 3: ĐỀ THI THỬ CỦA SGD VÀ TRƯỜNG CHUYÊN TRÊN CẢ NƯỚC

PHẦN 4: ĐỀ THI ĐGNL

PHẦN 5: ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

Về giảng viên

Thầy Đào Trọng Thuộc

5.00 ratings (1 )
  • Thầy từng đại giải nhất quốc gia môn Toán
  • Hơn 15 năm kinh nghiệm ôn thi THPT và chuyên dạy đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố THCS
  • Nhiều học sinh đạt giải nhất thành phố và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi THPT
6 Khoá Học
245 students

Share

Share:

Chi Tiết Khoá Học

  • Danh mục Lớp 12
  • Tổng bài học: 45

Đối Tượng Học

  • TẤT CẢ HỌC SINH LỚP 12 THI THPT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐG TƯ DUY
  • CÁC HỌC SINH THI LẠI